Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


Varumärkesinformation


På förekommen anledning vill jag erinra om att TreTre, 3–3, 3–3-systemet, 3–3-modellen samt Likasystemet är registrerade varumärken. Skyddet innebär bland annat ensamrätt för mig som varumärkesinnehavare att muntligt, skriftligt, datorbaserat eller på annat sätt informera, instruera och utbilda om saken.

Av naturliga och praktiska skäl görs, och har gjorts, följande undantag:

  • intern information inom den egna verksamheten
  • extern information via telefon, fax, brev och e-post om egna scheman och egna avtal samt om egna erfarenheter av saken
  • information vid studiebesök på den egna arbetsplatsen

Utan avtal med mig är all övrig information ett varumärkesintrång som kan medföra krav på skadestånd.

Varumärket är registrerat även internationellt.

Sune Nygren
nygren.sune@tele2.se
Tel. 0705-39 53 00