Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


Uppsatser


3-3 systemet i praktiken - Ett exempel från äldreomsorgen (word-fil). B-uppsats i företagsekonomi skriven våren 2000 av Fredrik Sjöstrand vid Linköpings universitet.

Arbetstid som orsak till ohälsa i organisationer (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i företagsekonomi skriven våren 2001 av Christina Söderström Wahlman vid Högskolan i Gävle.

Organisatoriska åtgärder för en hälsofrämjande arbetsplats - 3-3-modellens påverkan på hälsa och arbetsförmåga (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i Folkhälsovetenskap skriven våren 2002 av Susanne Eriksson vid Mälardalens högskola.

3-3-systemet - en fråga om välbefinnande (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i arbets- och organisationspsykologi skriven hösten 2002 av Carina Jägerbrand och Madelene Mattsson vid högskolan i Trollhättan / Uddevalla.

Tre - tremodellen - den nya arbetstidsmodellen för verksamheter inom äldreomsorgen. (word-fil). Examensarbete (c-uppsats) i sociologi skriven hösten 2002 av Jenny Holmén vid Högskolan i Halmstad.

GER 3-3-SYSTEMET "KLIRR I KASSAN" FÖR FÖRETAGET? - Förstudie av konsekvenser vid implementering av en ny arbetstidsmodell (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i företagsekonomi skriven våren 2003 av Anu Kullman och Inga-Sarah Lindholm vid Stockholms universitet.

ABRAKADABRA - Arbetstidsmodellen 3-3 en magisk trollformel för arbetsmiljö och ekonomi? (word-fil). Examensarbete (C-uppsats) i Social Omsorg och socialpedagogik skriven våren 2003 av Lena Lexén och Anette Svensson vid Göteborgs universitet.

Nya arbetstidssystem i byggbranschen (word-fil). Examensarbete från högskoleingenjörsutbildningen i Byggnadsteknik skriven våren 2003 av Gustav Engström och Marcus Edin vid Uppsala universitet.

3-3-systemet, en arbetstakt i tiden (word-fil). Uppsats i folkhälsovetenskap skriven våren 2003 av Lena Furugren vid Karolinska Institutet.

Arbetstidsmodellen 3-3:s inverkan på den psykosociala arbetsmiljön och sjukfrånvaron - En studie på fyra arbetsplatser inom vård och omsorg i Kumla kommun (word-fil). Uppsats i företagsekonomi skriven våren 2003 av Anders Björk, Hans G Karlsson och Elisabeth Stålberg vid Örebro universitet.

Bättre hälsa med hjälp av 3-3-systemet? (word-fil). Uppsats i arbetsmiljölära skriven våren 2003 av Victoria Andersson, Johanna Berg och Sara Hellkvist vid Lunds tekniska högskola.

Moderna arbetstider - en lönsam satsning? En personalekonomisk studie av 3-3modellen inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun (word-fil). Uppsats i företagsekonomi skriven hösten 2003 av Sanna Carlström och Sara Svensson vid Stockholms universitet.

MOT NYA TIDER - En utvärdering av 3-3 modellen vid ett gruppboende i Leksands kommun ur ett personalekonomiskt perspektiv (word-fil). Examensarbete (c-uppsats) i företagsekonomi skriven hösten 2003 av Carina Fändriks och Martina Sjöstedt vid Högskolan i Borlänge (Dalarnas högskola).

Leder nya arbetstider till friskare medarbetare? - En utvärdering av 3-3 modellen och Time Care modellen inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun (word-fil). Magisteruppsats i företagsekonomi skriven hösten 2003 av Johanna Ekberg och Joanna Levin vid Stockholms universitet.

Livskvalitet med 3-3 systemet (word-fil). c-uppsats i Pedagogik skriven hösten 2003 av Johanna Lindgren vid Karlstads universitet.

Effektivitet på vårdcentraler (word-fil). Magisteruppsats i företagsekonomi om 3-3-systemet på vårdcentralen i Fellingsbro skriven våren 2004 av Oskar Dahlberg och Örjan Svanerud vid Södertörns Högskola.

Vikten av arbetstidsmodell - En jämförelse mellan två livsmedelsbutiker (word-fil). Magisteruppsats i företagsekonomi skriven hösten 2004 av Johan Lönn och Emma Spångberg vid Stockholms universitet.

EN FLEXIBEL ORGANISATION - 3-3 modellen sätter individen i centrum (word-fil). B-uppsats i Sociologi skriven våren 2006 av Christina Axelsson, Sandra Nietlisbach, Håkan Sandelin och Anna Svensson vid Mittuniversitet i Östersund.