Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


Standard för dagnumrering
i 3-3-systemet®


En dagnummerstandard i 3-3 har efterfrågats av bland andra systemutvecklare och större arbetsplatser.

Två frisörer i Lindesberg var de första som började arbeta i 3-3. Startdag var måndag
6 april 1998. Mitt förslag är att den dagen är dag 1 (eller dag A) i sexdagarscykeln.

Sune Nygren

3-3-kalender för 2005
3-3-kalender för 2006
3-3-kalender för 2007
3-3-kalender för 2008
3-3-kalender för 2009
3-3-kalender för 2010
3-3-kalender för 2011
3-3-kalender för 2012
3-3-kalender för 2013
3-3-kalender för 2014
3-3-kalender för 2015