Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


Utvärderingar och rapporter


Rapport till Socialnämnden i Lindesbergs kommun (word-fil). Utvärdering av försöket med 3-3-systemet på två avdelningar inom äldreomsorgen i Lindesbergs kommun. Gjord av Fredrik Sjöstrand. Publicerad den 6/9 2001.

Utvärdering av 3-3-systemet på Eklunden 1 B. Utvärdering av försöket med 3-3-systemet på Eklunden 1 B i Filipstads kommun. Gjord av Börje Karlsson m.fl.

Utvärdering efter 6 månader. Utvärdering av försöket med 3-3-systemet i Lekebergs kommun efter de första 6 månaderna. Gjord av Kerstin Odbert.

Utvärdering av 3-3-projekt vid avdelningarna 11 och 12 Dalens sjukhem, Stockholm Utvärdering av försöket med 3-3-systemet i Stockholms stad under 2002. Gjord av Lars Rafstedt.

Utvärdering av försöket med arbetstidsmodellen 3-3 på avdelningen Solhem vid Tallhöjdens äldreboende Utvärdering av försöket med 3-3-systemet i Nyköpings kommun under maj 2002 - april 2003. Gjord av Björn Åkerberg.

KONSULTRAPPORT - Uppföljning av effekterna - 3 - 3 i gruppboendet Utvärdering av försöket med 3-3-systemet i Ödeshögs kommun under 2002-2003. Gjord av Torbjörn Bengtsson, KOMREV.

Hemvården i Centrum med 36 anställda. Utvärdering av försöket med 3-3-systemet i Helsingborgs kommun under april 2002 - mars 2003. Gjord av Britt-Marie Nordström och Anita Eriksson.

Livskvalitet hos Hemvården i Centrum, Helsingborg - intervjuer med 24 anställda inom arbetstidsmodellen 3 - 3. Gjord våren 2003 av Anki Nyström, Ida Näslund och Lovisa Schill vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Moderna arbetstider - en lönsam satsning? En personalekonomisk studie av 3-3modellen inom äldreomsorgen i Norrtälje kommun (word-fil). Uppsats i företagsekonomi skriven hösten 2003 av Sanna Carlström och Sara Svensson vid Stockholms universitet.

MOT NYA TIDER - En utvärdering av 3-3 modellen vid ett gruppboende i Leksands kommun ur ett personalekonomiskt perspektiv (word-fil). Examensarbete (c-uppsats) i företagsekonomi skriven hösten 2003 av Carina Fändriks och Martina Sjöstedt vid Högskolan i Borlänge (Dalarnas högskola).

Kaptenens serviceboende i Kramfors. (word-fil). Utvärdering januari 2004 (start 20 januari 2003). Gjord av enhetschef Sten Lindström.

Evaluering af 3-3 modellen (word-fil). Utvärdering av 3-3-systemet i Randers Kommune i Danmark (danska). Gjord i maj 2004.

Utvärdering av försök med 3-3-schema på Enåbacken (word-fil). Gjord i november 2004 av Agneta Åhs, Tage Gradin och Gunnel Gyllander.

Nya arbetstidsmodeller i kommunernas äldreomsorg - för vem och varför? Arbetslivsinstitutet. Arbetslivsrapport 2004:20. November.

Fleksible jobpakker gennem lønkompensation – afvejning af jobkarakteristika Økonomi & Politik, nr 4 december 2004. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. (Kräver Acrobat Reader).

Utvärdering av 3-3 modellen, försöksverksamhet på Blomstertäppan och Södra Långgatans äldreboende. Gjord i februari 2005 av Jerry Karlsson, Landskrona kommun.(Kräver Acrobat Reader).

Nye arbeidstidsordninger Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune Gjord i april 2005 av Heidi Nicolaisen och Dag Olberg, Fafo.(Kräver Acrobat Reader).

Utvärdering av användningen av arbetstidsmodellen 3-3 på akutmottagningen och LAH. Utvärdering av 3-3-systemet på US i Linköping gjord i juni 2005 av Hans Andersson och Leif Jonsson, Arbetslivsinstitutet. (Kräver Acrobat Reader).

Utvärdering av 3:3-modellen (word-fil). Utvärdering av 3-3-modellen för socialsekreterare i Hede, Härjedalens kommun. Gjord i augusti 2005 av Lisa Hallström och Laurent Delvenne.

Evaluering af forsøk med 3-3 modellen i plejeboligerne Vesterdalen 20 Broager Kommune. Gjord i september 2006 av Lis Falkenhagen, Broager Sundhedsafdelning. (Kräver Acrobat Reader).