Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


3-3® ger fler poäng än 5–2.


I FRAMTIDENS ARBETSTIDSSYSTEM ÄR ALLA VINNARE.

Verksamhet veckans alla sju dagar. Tre dagar på jobbet - tre dagar ledig. Arbeta/lär 20 (15) dagar extra. 180 dagar per år på jobbet.

3-3-SYSTEMET® MINSKAR

 • arbetslösheten
 • arbetstiden med 15% = 270 årstimmar
 • arbetsrelaterad ohälsa och sjukskrivning
 • effektbehovet
 • investeringar med 50%
 • kostnader
 • köer och toppar
 • onödigt tidig pensionering
 • res- och ställtid (45 dagar)
 • trycket på storstadsregionerna

3-3-SYSTEMET® ÖKAR

 • drifttiden med 50% (jämfört med 5–2 dagtid)
 • drifttiden med 75% i skolan
 • effektivitet och produktivitet
 • flexibilitet och frihet
 • glesbygdens attraktionskraft
 • hälsa och välfärd
 • jämställdhet
 • kapitalutnyttjande
 • konjunkturanpassning
 • lärande i arbetslivet
 • möjligheten att:

 • - arbetspendla
  - få fler år i arbetslivet
  - kombinera arbete och studier
  - starta nya företag
 • rörlighet
 • servicegrad och tillgänglighet