Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


Motion till s-kongressen 1997


Sune Nygren
Kungsgatan 45
711 30 LINDESBERG

97.03.03

 

Motion till socialdemokraternas partikongress 1997

3-3, ETT ARBETSTIDSSYSTEM FÖR FLER JOBB, KORTARE ARBETSTID, STÖRRE FLEXIBILITET OCH TILLGÄNGLIGHET SAMT LÄGRE KOSTNADER

Även i dag arbetar många på lördagar och söndagar. I 3-3 systemet har dessa dagar ingen särställning i arbetslivet. Alla veckans dagar är hälften av personalen i arbete medan den andra hälften är fri. Det mesta är mindre men alltid tillgängligt. Effekt-, trafik- och andra toppar har kapats.

Man arbetar 3 dagar (8,5 timmar) och är fri 3 dagar. Frånräknat 10 heliga helgdagar samt 5 veckors semester ger det 1360 årstimmar. Vid arbetstoppar och andra behov arbetar man 15 av sina fria dagar och under 5 av dem fortbildar man sig i arbetet.

Årsarbetstiden blir då 1530 timmar jämfört med idag 1800. Systemet ger alltså en arbetstidsförkortning på 270 timmar vilket är 15%. 8-timmarsdagar ger en förkortning på 20%.

En bärande tanke är att alla inte behöver, eller ens bör, vara lediga samtidigt. Systemet bygger på lika-principen som kan vara 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 eller 5-5. Effektivitets- och hälsoskäl talar för 3-3 systemet.

En annan syn på lördag-söndag är en grundbult i 3-3 systemet. 6-dagarscykeln i 7-dagarsveckan gör att systemet rullar. Över en 6-veckorsperiod arbetar man hälften av lördagar och söndagar. (Se bilagor).

I 3-3 systemet utnyttjas realkapitalet (maskiner, byggnader, transportmedel, vägar mm) bättre och jämnare vilket ger lägre kapitalkostnader. OB-ersättning för lördag-söndag (dagtid) finns inte. Produktiviteten har ökat. Utrymmet som skapats betalar arbetstidsförkortningen helt eller delvis så att den möjligen kan ske med bibehållen lön.

Förkortningen av arbetstiden bör leda till en arbetsdelning som minskar arbetslösheten vilket ger lägre samhällskostnader. Liknande system är väl beprövade. Bland alla olika arbetstidssystem i kontinuerlig drift (processindustri, vård mm) finns de som ligger nära detta system.

Syftet var att söka en självfinansierande arbetstidsförkortning som bland annat minskar arbetslösheten. 3-3 systemet får troligen även andra positiva konsekvenser. Jag försöker i det följande beskriva några av dessa i en tänkt framtid. Kanske år 2010.

ENERGI/EFFEKT. Trots att fyra kärnkraftsreaktorer har ställts av har man inte behövt bygga ut för naturgas eller ny vattenkraft. Minskat uppvärmningsbehov i mindre lokaler samt kapade effekttoppar (färre maskiner i gång samtidigt) är orsaken.

HÄLSA. Folkhälsan har blivit bättre. Den fjärde och femte arbetsdagen i det gamla systemet var tung för många. Nu hinner man på sina fria dagar aktivera både kroppen och själen. Folk har blivit piggare.

RÖRLIGHET. Pendlandet har ökat och sänkt arbetslösheten i utsatta regioner. Två övernattningar på annan ort står man ut med. Många motpendlare delar övernattningslägenhet. Även rörligheten mellan företagen har ökat.

SOCIALA KONTAKTER har ökat. Nu finns mera tid att besöka sina äldre. Ensamheten var stor på de gamla lördagarna och söndagarna då det mesta var stängt. Jämställdheten har ökat. Män deltar mer i hushållsarbete nu. TV-tittandet har minskat.

STARTA EGET. Många har startat egna företag på sina fria dagar. Tidigare var det svårt att komma igång när man jobbade heltid. Kunder, leverantörer och myndigheter hade stängt när man var ledig.

TILLGÄNGLIGHETEN uppskattas mycket av alla. Arbetsförmedling, bank, barnomsorg, bibliotek, försäkringskassa och sjukvårdsenheter samt de flesta butiker och andra företag är öppna varje dag. Det lokala affärslivet har ökat på bekostnad av stormarknader.

TRAFIKEN flyter mycket bättre än förr trots att antalet bilar har ökat. Många planerade vägprojekt behövdes inte. Topparna kapades.

UTBILDNING är som allt annat tillgänglig alla dagar. Många utbildar sig dag fyra, några även dag fem. Högskolestudier på halvfart utan studieskulder är en realitet. Högstadie- och gymnasieelever praktiserar tjugo av sina fria dagar. Nya skolor byggs hälften så stora. Sommarlovet är borta.

- - - - -

Framtidens arbetsliv måste vara flexibelt. En bra arbetstidsförkortning är angelägen. 3-3 systemet kan vara en lösning.

Jag föreslår därför att kongressen uppdrar åt partistyrelsen

att verka för att Rådet för arbetslivsforskning och/eller Institutet för Framtidsstudier närmare analyserar möjligheter och problem i 3-3 systemet.

Sune Nygren