Følgende artikel er bragt i Farmakonomen nr. 11/12. juni 2002. Fagbladet udgives af Farmakonomforeningen, der organiserer farmakonomer ansat på blandt andet de danske apoteker.

 

Recepten på et bedre liv:

3 dage på arbejde og 3 dage fri

Af Jens Stubkjær, journalist

Svenskerne gør det. Mange farmakonomer gør det allerede, på deltid. Gennemført helt ville det skabe liv på apotekerne alle ugens syv dage, men måske et roligere og mindre hektisk liv, alligevel med mere tid - til større omsætning og bedre service. Utopi vil nogen kalde det. 3-3 modellen kalder svenskeren Sune Nygren det.

Han fik ideen for mange år siden. Den har ulmet siden. Nu breder den sig som en løbeild. Det ser ud til, at også farmakonomer og apotekere kan blive tændt på 3-3 modellen. Både organisationerne og deres medlemmer, som Farmakonomen har talt med, er positive og nysgerrige over for 3-3 modellen.

Hvorfor skal alle arbejde og holde fri på samme tid? Hvorfor kan nogen af os ikke arbejde, mens de andre holder fri?, spurgte bygningskonstruktør, socionom og opfinder Sune Nygren sig selv deroppe i Lindesberg i Midtsverige allerede i 1978. Det ville give utrolig mange fordele både for samfundet og den enkelte, mener han.

Siden har han udviklet og beskrevet 3-3 modellen. At man skiftevis arbejder tre dage og holder tre dage fri er jo en ide, der - for de fleste - er fristende nem at tage til sig. Den gamle ide, der er svær at forlade, kalder han 5-2 modellen.

I 3-3 modellen skifter perioderne med tre arbejdsdage og tre fridage gradvist i forhold til ugedagene. Arbejdsdagen forlænges til 8,5 timer (fra de i Sverige normale 8 timer), og 15-20 ekstra arbejdsdage lægges ind efter aftale og behov som afløsning for sygdom, spidsbelastning eller til efteruddannelse. Med bare 18 feriedage får man i 3-3 systemet 39 sammenhængende fridage. Set over hele året, skal man arbejde halvdelen af dagene, også lørdag og søndag. Og holde fri den anden halvdel!

Mange 3-3 forsøg

De sidste to år har flere og flere gjort forsøg med at arbejde og leve efter 3-3 modellen. Det startede i Sune Nygrens hjemby, Lindesberg, og nu gøres der forsøg med 3-3 modellen på institutioner i 10 svenske kommuner - inden for ældreplejen og på et kombineret lægehus og sundhedsklinik - af ca. 300 personer.

Samtlige svenske kommuner har efterspurgt orientering om 3-3 modellen. Flere danske kommuner overvejer at sætte forsøg i gang i ældreplejen. Svenske og danske medier ringer for tiden hjemmet ned i Lindesberg.

- Jeg tror, at Danmark vil overhale Sverige i brug af 3-3 modellen. Danskerne er mindre autoritetstro og har en anderledes indstilling til tilværelsen, siger Sune Nygren fra det midtsvenske til Farmakonomen. Der kommer nye 3-3 arbejdspladser til hver måned, efterhånden som kendskabet til systemets fordele og de gode erfaringer breder sig.

3-3 modellen giver ca. 15% kortere arbejdstid og ca. 20% færre arbejdsdage. Man går fra 225 til 180 arbejdsdage. Tillæg for lørdag-søndag ophæves og tillægges den almindelige løn, som ellers ikke ændres ved omlægningen. Det svenske plejepersonale, der i forvejen havde mange weekendvagter, er gennemgående glade for at arbejde i 3-3 systemet. Det viser de foreløbige undersøgelser.

Umiddelbart synes det ikke som en god forretning for arbejdsgiverne at give kortere arbejdstid med fuld lønkompensation. Men efter 20 medarbejderes forsøg i 1½ år med arbejde efter 3-3 modellen i Lindesberg kommune viser det sig, at ordningen har tjent sig selv ind økonomisk, især gennem markant lavere sygefravær. 66% nedgang i korttidssygemeldinger og 73% for langtidssygemeldinger. Flertallet siger, de har det bedre på job og mener desuden, at pleje-kvaliteten er øget. 19 ud af 20 deltagere i forsøget er positive efter 1½ år. Kommunens ældreomsorgschef anbefaler nu, at forsøget udvides til at omfatte 75-100 ansatte.

Det tog Sune Nygren 20 år at overbevise hustruen, Berit, om 3-3 systemets fortræffelighed. Hun er damefrisør og har nu sammen med en kollega drevet frisørforretning i Lindesberg efter 3-3 modellen i fire år. Salonen har lige så åbent lørdag og søndag som alle andre dage. Og det tog ikke mange måneder, før kunderne udnyttede chancen for at gå til frisøren i weekenden, fortæller Berit Nygren. To andre frisørforretninger i området fungerer nu på samme måde.

Tage presset af

På Rønne Apotek arbejder 14 farmakonomer, de 13 på deltid. Tillidsrepræsentant Celia Lind har diskuteret 3-3 med kollegerne og kigget det efter på Internettet.

- Jeg er faktisk blevet lidt bidt af det, siger hun og forklarer: - Jeg tror, det vil kunne give en mere jævn og kontinuerlig drift på apoteket. Måske vil længere åbningstider lørdag og søndagsåbent være med til at tage presset af hverdagene, hvor vi ofte er meget pressede. Der har været læserbreve i avisen om ventetider på apoteket. Og det er nogle hårde dage, når vi er konstant beskæftiget med kundebetjening hele tiden. Man er på benene hele dagen. Det kunne godt være en fordel - både for kunderne og for os, hvis presset på skranken blev mere jævnt fordelt over ugen.

- Og mon ikke man kan levere en god, effektiv arbejdsindsats, når man har tre dage fri i træk. De lange arbejdsdage med 8,5 timer pr. dag har vi allerede på Rønne Apotek, hvor vi arbejder fra 8.30 til 17.30 med ½ times frokost. Vi kunne måske få bedre tid til den faglige opdatering og at levere sundhedsydelser som f.eks. rygeafvænning og blodtryksmålinger.

- For mig personligt ville det give en større kontinuitet i arbejdet og i fritiden, hvis det lå som tre dage i træk. I dag arbejder jeg hver anden hverdag i ugen, plus hver anden lørdag, fortæller Celia Lind.

Weekender

Ulempen ved 3-3 er, at det giver mere arbejde i weekenderne, og det er Celia Lind ikke begejstret for: - Der er nogle, der har børn i børnehave og skole, som ikke synes om, at skulle arbejde mere i weekenden. Og hvis man gerne vil "holde hviledagen hellig", så skal man jo have fri om søndagen.

For Celia Linds eget vedkommende ser det lidt anderledes ud.

- Jeg gik på deltid, dengang jeg havde små børn. Nu er de jo store, og jeg kunne da godt forestille mig at arbejde efter 3-3 modellen, specielt hvis det kan give en fuldtids løn for en arbejdstid, som kan klares på 3½ dag. Det er jo tæt på den arbejdstid, jeg har i dag, hvor jeg er på 3/4 tid.

3-3 modellen forhindrer ikke, at man fortsat kan arbejde på deltid. - Det må jo kunne laves som f.eks. en 2-4 model. Og hvis man kan indrette sig så fleksibelt, at det kun er de medarbejdere, der har lyst til det, der arbejder efter 3-3 modellen, mens andre fortsætter på sædvanlig vis, vil det være meget fint. Der vil jo nok stadig være flest kunder på apoteket på hverdagene, siger Celia Lind.

Netop fleksibiliteten ser farmaceut Anna Grethe Finmand som noget positivt ved 3-3 modellen. Hun rykker 1. maj fra Sønderborg Jernbane Apotek til at være apoteker i Rønne. Selv om 3-3 modellen åbner nogen nye muligheder, så tvivler hun på, at den vil gøre så stor forskel i en branche, hvor der i forvejen er så mange, der arbejder på deltid.

- Vi ved jo ikke, om vi skal have søndagsåbent i fremtiden udover det nuværende omfang. De fleste af vore samarbejdspartnere, f.eks. lægerne, arbejder heller ikke om søndagen, påpeger Anna Grethe Finmand.

Søndagsåbent

Mange dagligvarebutikker holder i dag åbent om søndagen, mens de store centre er forhindret i det af lukkelovens regel om begrænset omsætning.

- For apotekernes vedkommende betyder det, at den lokale brugs, der har åbent om søndagen, overtager en del af apotekets rolle, hvis de handler med håndkøbsmedicin, fordi apotekerne ikke har åbent om søndagen.

- Mange apoteker ligger jo i centre, som ifølge dagens lukkelov ikke har lov til at holde åbne, men kommer det, så får vi det nok på apotekerne også, forudser Susanne Engstrøm, formand for Farmakonomforeningen, der i april afsluttede overenskomstforhandlingerne med Apotekerforeningen.

Susanne Engstrøm ser både fordele og ulemper i 3-3 modellen, og hun vil gerne gå ind i en nærmere afdækning af, om det er noget, der kan bruges blandt danske farmakonomer.

- Det er så spændende resultater, man har fået i Sverige, at fagbevægelsen i Danmark burde tage diskussionen og se, om man kunne blive inspireret af Sverige. Det er jo arbejdstidsregler og arbejdstidsplanlægning, der optager folk meget. Og vi ser da også, at det er knasterne ved overenskomstforhandlingerne. Der kunne man godt blive inspireret af 3-3 modellen. Jeg vil forsøge at få en diskussion i vores hovedorganisation, FTF. Det er ikke sikkert, de andre vil være med, men det er forsøget værd, siger Susanne Engstrøm.

Samfundet og den enkelte

- Man kan i højere grad udnytte ressourcerne til forbrugernes gavn ved at have åbent alle dage. På sygehuset kan man udnytte operationsstuerne og al den dyre teknik, man har stående, i højere grad.

Der vil være fordele for samfundet og på nogle områder for den enkelte. Når man har været på arbejde fem dage, så er man lidt brændt ud fredag aften. Det kunne lette lidt på familielivet og det personlige fritidsliv, hvis man havde tre sammenhængende arbejdsdage og så fri i tre dage.

- Det er jo også en kortere arbejdstid, og jeg tror, man vil have ekstra ressourcer til at yde lidt ekstra, når man så er på arbejde - til gavn både for én selv og arbejdsgiveren. Der er jo også noget, der tyder på, at det giver færre sygedage, siger Susanne Engstrøm.

Ulemperne knytter sig til weekenden. - Man skal jo gøre op med weekendbegrebet. Det kan være et minus, hvis far ikke har de samme tre dage fri som mor. Livet med venner og familie lidt længere ude skal jo også hænge sammen. Vi danskere er meget glade for vores weekend-begreb, men spørgsmålet er jo, hvor godt det egentlig er. Vi knokler så meget for, at vi endelig kan få fri i weekenden, konstaterer Susanne Engstrøm, der ikke for nuværende vil bedømme 3-3 som enten et dårligt eller et alle tiders system. Hun vil gerne afprøve dets muligheder.

- Forsøg er vejen frem, og hvis det her kan gøre det mere attraktivt at arbejde i sundhedssektoren, så er det et skridt i den rigtige retning, siger farmakonomernes formand.

Fælles interesser

I Danmarks Apotekerforening ser man også med nysgerrige øjne på 3-3 modellen.

- Det er interessant, for med den situation sundhedsvæsenet generelt befinder sig i, så mangler der arbejdskraft. Hvis 3-3 modellen kan medvirke til, at situationen bedrer sig generelt på sundhedsområdet og på apoteksområdet, så vil vi gerne se nærmere på det, siger Paul Bundgaard, formand for Apotekerforeningen.

- Hvis det er noget, de to arbejdstagerorganisationer mener, der er musik i, så vil vi gerne være med til at diskutere det. Måske kan vi imødekomme nogle af de ting, som er væsentlige for at fastholde og rekruttere medarbejdere på vores område. Det er vigtigt, og vi vil godt prøve at afstemme vores politik her med arbejdstagerorganisationerne. Der er jo ingen, der siger, det skal blive den rene svenske model. Vi må se, hvordan det passer ind i de danske forhold, siger Paul Bundgaard.

- Jeg kunne godt forestille mig, at 3-3 modellen kunne give en bedre overskuelighed for medarbejderne og måske få deltidsansatte til at ønske at gå op i tid. Langt de fleste af apotekernes medarbejdere er jo ikke 160 timers ansatte. Hvordan deltid vil passe sammen med 3-3- modellen, ved jeg ikke - så langt har jeg ikke være inde i tankerne. Der er en del overenskomstmæssigt i det her, men det må man jo sætte sig til forhandlingsbordet om, hvis der er interesse for det.

- Nu har vi lige indgået overenskomst med farmakonomerne og har fred og ro i en tre års periode. Den kunne man bruge til at diskutere, om der er nogle muligheder i sådan noget som det her. Det er vi i hvert fald villige til, siger Paul Bundgaard, formand for Danmarks Apotekerforening.