Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


Kortfakta


Arbetstagarens dagar och timmar i 5-2- resp 3-3-systemet® (word-fil)

Semestereffekten i 3-3-systemet® (word-fil)

Årsdrifttider vid dagtidsarbete i 5-2- resp 3-3-systemet® (word-fil)