Information, föreläsningar
och konsultuppdrag

Varumärkesinformation

Kortinfo
Short info (in english)
3-3 ger fler poäng än 5-2
Frågor & svar

Länkade artiklar
- svenska
- utländska

Deltid, Extradagar,
Förtroendetid, Mersemester,
OB, Ständig Natt - Natt 1/3
och Önskeschema

Uppsatser
Utvärderingar/rapporter

Dagnummerstandard i 3-3
Kortfakta

3-3 i politiken

Anförande 2000
Motion 1997

Start sidan


Utländska länkade artiklar


Nedan återfinns länkar till utländska artiklar på nätet. Artiklarna öppnas i ett nytt fönster.

Sfp vill få slut på snuttjobben Vasabladet 11/2 2007

3-3-modellen giver frihed og fleksibilitet Fag og arbejde - fagbladet for FOA - nr 2 febr 2006

Får full lønn for 80 prosent jobb Aftenposten 8/5 2005

Større trivsel etter ny turnusordning Aftenposten 8/5 2005

The ´3-3 system´: Another Northern European ´best practice´? www.expatica.com 6/4 2005

3-3-modellen attraktiv for SOSU´er mellem 25 og 40 år FOA - Fag og Arbejde 6/1 2005

3-3-modellen lokker børnefamilier Politiken 5/1 2005

Succes med ny arbejdstidsmodel i hjemmeplejen Danmark, Social- og sundhedsområdet i Greve Kommune. VidenOm nr 23,juni 2004 sidan 2 (Kräver Acrobat Reader).

Regeringen ser inga hinder för 3+3 Svenska folkpartiet i Finland 18/6 2004

"Vi skulle nog orka bättre" Vasabladet, Finland 13/6 2004

Mindre stress, samma lön Vasabladet, Finland 13/6 2004

Økonomisk perspektiv om arbejdstidsmodeller i ældreplejen Kommunernes Landsforening (KL) 13/10 2003

Værktøj til en bedre arbejdsplads. Arbejdstid - nye måder, se sida 9-11. Det Personalpolitiske Forum. 22/5 2003. (Kräver Acrobat Reader).

Nu kan beboerne også få bad i weekenden (se sida 2 och 3) Få del i tiden. Nyhedsavis nr 4. Udgivet af parterne på det amtslige og kommunale arbejdsmarked. 8/5 2003 (Kräver Acrobat Reader).

3-3-modellen kommer fra Sverige Dagbladet Arbejderen 19/3 2003

Han hader weekenden Mandat nr 2 2003. Amtsrådsforeningen Danmark.

Plejecenter sparer vikarhjælp Midtjyllands Avis 15/2 2003.

Præstø udvider ordning med 3-dages arbejdsuge Politiken 8/1 2003.

Stort intresse för 3-3 arbete på Själland Öresunddirekt 18/10 2002.

Ny arbejdstidsmodel i Randers FOA-bladet (Forbundet af Offentligt Ansatte) 10/10 2002.

Weekend in mid-week (se sida 4) Nordic Labour Journal oktober 2002 (Kräver Acrobat Reader)

Børnefamilier vil ha' 3+3 modellen Socialpædagogernes Landsforbund 4 september 2002.

Holder du da åbent om søndagen!?, Succes och Alle op i tid FOA-bladet (Forbundet af Offentligt Ansatte) Nr. 6 juni 2002.

Recepten på et bedre liv: 3 dage på arbejde og 3 dage fri Farmakonomen nr. 11/12. juni 2002.

Den svenske model: Tre dages arbejde - tre dage fri HK/industri nr 5 maj 2002

Svensk model till Fredrikshavn Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 11/4 2002

Arbejde efter tredagssystemet vinder frem Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 11/4 2002

Det begyndte i frisørsalonen Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 11/4 2002

Plads til det hele menneske - arbejde og fritid i balance? (sid 6 och 7) Åkanden nr 4 mars 2002 Københavns Amtsråd. (Kräver Acrobat Reader)

Svenskere skrotter weekenden IT JOB WORLD 17/1 2002

Svenskere smider fem dages arbejdsuge ud Socialrådgiveren 16/1 2002